NAJPIERW WYSZUKAJ PO NAZWISKU LUB PESELU, SPRAWDŹ DANE CZY SĄ PRAWIDŁOWE. JEŚLI OSOBA MA BYĆ KLIENTEM TO NADAJ MU ROLĘ W JEGO KARCIE.