Informacje o przetwarzaniu danych osobowych partnerów

TRÓJMIEJSKA STREFA SZKÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Administrator

TRÓJMIEJSKA STREFA SZKÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (ul. Szafarnia 11/F8, 80-755 Gdańsk)

Cele przetwarzania

• realizacja umowy zawartej z TRÓJMIEJSKA STREFA SZKÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
• wystawianie dokumentów rozrachunkowych
• realizacja obowiązków prawnych ciążących na TRÓJMIEJSKA STREFA SZKÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ związanych z wykonywaniem umowy zawartej przez Panią/Pana z TRÓJMIEJSKA STREFA SZKÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Podstawa prawna przetwarzania

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne dla celów związanych z realizacją umowy zawartej przez Panią/Pana z TRÓJMIEJSKA STREFA SZKÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ lub realizacji Pani/Pana żądań zgłoszonych przed zawarciem umowy z TRÓJMIEJSKA STREFA SZKÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO]

• przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na TRÓJMIEJSKA STREFA SZKÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO]

Kategorie odbiorców danych

• Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
• Upoważnieni pracownicy TRÓJMIEJSKA STREFA SZKÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
• Podmioty wykonujące na rzecz TRÓJMIEJSKA STREFA SZKÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ usługi: księgowe, informatyczne i rachunkowe na podstawie odrębnej umowy, wymagane do prawidłowej realizacji usług przez TRÓJMIEJSKA STREFA SZKÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
• Podmioty zarządzające działaniami marketingowymi w Facebook

Okres przechowywania danych

• Do czasu realizacji umowy zawartej przez Panią/Pana z TRÓJMIEJSKA STREFA SZKÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ oraz przez okres obowiązywania umowy do czasu przedawnienia roszczeń związanych z jej zawarciem lub wykonaniem.
• 10 lat – po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Pani/Pana umowy z TRÓJMIEJSKA STREFA SZKÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ na potrzeby realizacji świadczeń emerytalnych i rentowych, zgodnie z art. 125a ust 4.a.1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. (Dz.U. z 2017 r., poz.1383)
• 5 lat – do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz innych ciążących na TRÓJMIEJSKA STREFA SZKÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (na podstawie: art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 2018.395 t.j. z dnia 20 lutego 2018 roku))

Prawa związane z przetwarzaniem

• Prawo do żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
• Prawo do przenoszenia danych osobowych.
• Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

• Prawo do sprzeciwu.

Informacje dodatkowe

• Podanie danych przed zawarciem umowy z TRÓJMIEJSKA STREFA SZKÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest wymagane i wynika z obowiązków ciążących na TRÓJMIEJSKA STREFA SZKÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jako pracodawcy.
• W przypadku zawarcia umowy z TRÓJMIEJSKA STREFA SZKÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są bez konieczności uzyskania Pani/Pana zgody, w związku z realizacją zawartej z TRÓJMIEJSKA STREFA SZKÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ umowy.
• Pani/Pana dane nie będą przekazywane przez TRÓJMIEJSKA STREFA SZKÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ do państwa trzecich ani organizacji międzynarodowych.
• W oparciu o Pani/Pana dane osobowe TRÓJMIEJSKA STREFA SZKÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, i nie wykonuje procesu profilowania.