Zapisy ogólne:

Zdobywanie kolejnych poziomów w schemacie kariery jest uwarunkowane doświadczeniem partnera, wynikającym z sumy zamkniętych spraw.

Sprawa to wszystkie zawarte z klientami umowy, dotyczące jednego zdarzenia.

Suma spraw to indywidualnie zamknięte umowy oraz całej podległej grupy partnerów.

Sprawy naliczają się narastająco od momentu zawarcia umowy partnerskiej.

Po podpisaniu umowy partner nabywa możliwość rozwoju poprzez uczestnictwo w cotygodniowych szkoleniach.

Każdy kolejny poziom umożliwia realizację zadań z niższych stopni schematu kariery.

Wynagrodzeniem partnera na poziomach partner oraz opiekun jest prowizja,

Wynagrodzeniem partnera na poziomach manager, manager grupy, dyrektor oraz dyrektor generalny jest nadprowizja.

Prowizja jest wynagrodzeniem powstałym na skutek zawartych lub obsłużonych i zamnietych przez partnera lub za jego pośrednictwem spraw.

Nadprowizja jest wynagrodzeniem powstałym z różnicy pomiędzy prowizją własną, a prowizją podległych strukturalnie partnerów na skutek zawartych przez partnerów lub za ich pośrednictwem spraw.

Przy realizacji zadań niższego poziomu schematu kariery, sumuje się prowizje i nadprowizje przewidziane na dane poziomy schametu kariery.

Partner nabywa prawo do prowizji i nadprowizji w momencie zamknięcia sprawy. Zamknięcie sprawy odbywa się po faktycznym wpływie środków finansowych na rachunek bankowy firmy, stanowiących wynagrodzenie za skuteczną realizację umów.

Partner otrzyma zaliczkę z tytułu przyjętych do realizacji spraw, których tok obsługi poskutkował ich skierowaniem na drogę postępowania sądowego.

Partner: Suma spraw 1-10

 • Działalność na tym poziomie ogranicza się do promocji firmy oraz pozyskiwania klientów. 
 • Wynagrodzenie stanowi 15% netto prowizji od dochodu firmy z zawartych i zamkniętych przez partnera spraw.
 • Brak przewidzianych benefitów.

Opiekun: Suma spraw 11-30

 • Działalność na tym poziomie skupia się nadal na pozyskiwaniu klientów oraz dodatkowo do ich obsługi.
 • Opiekun może otrzymać od managera inne sprawy do obsługi, ponad pozyskane we własnym zakresie.
 • Wynagrodzenie stanowi 20% netto prowizji od dochodu firmy z obsłużonych i zamkniętych przez opiekuna spraw.
 • Benefit od firmy to własny firmowy adres mailowy oraz wizytówki na cały okres trwania umowy.

Manager: Suma spraw 31-100

 • Działalność na tym poziomie skupia się na budowaniu swojej grupy partnerów poprzez ich rekrutację. Koordynację pracy grupy oraz szkolenie partnerów. Dodatkowym zadaniem jest analiza zadowolenia klienta z obsługi swoich opiekunów. 
 • Wynagrodzenie stanowi 5% netto nadprowizji od dochodu firmy z zawartych i zamkniętych przez managera i podległą mu grupę spraw.
 • Benefit od firmy to smartfon na cały okres trwania umowy.

Manager grupy: Suma spraw 101-300

 • Działalność na tym poziomie skupia się na koordynowaniu swoich managerów. Szkolenie opiekunów. Rejestracja spraw w systemie, fakturowanie oraz rozliczanie i zamykanie spraw. 
 • Wynagrodzenie stanowi 5% netto nadprowizji od dochodu firmy z zawartych i zamkniętych przez managera grupy i podległą mu grupę spraw.
 • Benefit od firmy to laptop – MacBook Air na cały okres trwania umowy.

Dyrektor: Suma spraw 301-1000

 • Działalność na tym poziomie skupia się na koordynowaniu pracy swoich managerów grup. Szkolenie managerów. 
 • Wynagrodzenie stanowi 3% netto nadprowizji od dochodu firmy z zawartych i zamkniętych przez dyrektora i podległą mu grupę spraw.
 • Benefit od firmy to samochód segmentu „D” na cały okres trwania umowy.

Dyrektor generalny: Suma spraw >1000

 • Działalność na tym poziomie skupia się na koordynowaniu pracy swoich dyrektorów. Szkolenie managerów grup. 
 • Wynagrodzenie stanowi 2% netto nadprowizji od dochodu firmy z zawartych i zamkniętych przez dyrektora generalnego i podległą mu grupę spraw.
 • Benefit od firmy to samochód segmentu „E” na cały okres trwania umowy.

Przykłady:

przykład 1:

Partner pozyskał sprawę, a manager nie posiada nikogo w swojej grupie na poziomie opiekuna. Samodzielnie obsługuje klienta.

Partner otrzymuje 15% netto prowizji za pozyskanie sprawy

Opiekun otrzymuje 20% netto prowizji za obsługę sprawy + 5% nadprowizji z poziomu managera = 25% netto.

Manager grupy otrzymuje 5% netto nadprowizji

Dyrektor otrzymuje 3% netto nadprowizji

Dyrektor generalny otrzymuje 2% netto nadprowizji

przykład 2:

Manager grupy będąc w delegacji pozyskał sprawę, obsłużył, zarejestrował, zafakturował, zamknął. 

Manager grupy otrzymuje 15% netto prowizji za pozyskanie sprawy, 20% netto prowizji na obsługę sprawy, 5% netto nadprowizji z poziomu managera i 5% netto nadprowizji z poziomu managera grupy = 45% netto.

Dyrektor otrzymuje 3% netto nadprowizji

Dyrektor generalny otrzymuje 2% netto nadprowizji